Dia054

COHEZI SPORT

Uitdaging: Club Experience

  • Heeft u een uitdaging met het behouden en aantrekken van vrijwilligers?
  • Hoe belangrijk zijn 'de mensen' in uw club?
  • Zou u meer engagement willen bekomen van 'al' uw betrokkenen (stakeholders)?
  • Heeft u een duidelijk plan om uw community te beheren en te laten groeien?
  • Bent u op zoek naar nieuwe sponsors? Nieuwe inkomsten?
  • Bent u op zoek om meer aan uw bestaande sponsors te bieden? Weet u hoe u dat kan doen?
  • Wat is uw digitale strategie? Hoe gaan u om met de nieuwe digitale mogelijkheden?
  • Zou u graag meer structureel en meer duurzaam te werk willen gaan?

COHEZI SPORT

Oplossing: Community Experience Club van Clubs

Een club van clubs die de ROX, de return on experience, willen laten groeien

Club Experience, niet alleen omdat het leuk is, maar ook om doelstellingen te realiseren

Vrijwilligers behouden én nieuwe aantrekken, mensen echt kennen, meer engagement van alle betrokkenen, uw community beter beheren, meer bieden aan bestaande sponsors én nieuwe sponsors aantrekken, een sterke digitale strategie, meer structureel en duurzaam werken, ...

Meerwaarde creëren door een doordachte Club Experience

EMOFRAGMA_050