Onderwerp/Subject:  New Year reception PSV
Reklame:
Club/Team/Country: PSV
Seizoen/Season: 2008/2009
FOTO/PHOTO:  PSV's New Year reception hall

Trefwoorden/Keywords: 
$69 ±1226487635114
Photo- & Copyrights © PICS UNITED
P.O. Box 1235 - 5602 BE  EINDHOVEN (THE NETHERLANDS)
Phone +31 (0)40 296 28 00
Fax +31 (0) 40 248 47 43
http://www.pics-united.com
e-mail : info@pics-united.com (If you would like to raise any issues regarding any aspects of products / service of PICS UNITED) or
e-mail : sales@pics-united.com 

ATTENTIE:
Publicatie ook bij aanbieding door derden is slechts toegestaan na verkregen toestemming van Pics United.
VOLLEDIGE NAAMSVERMELDING IS VERPLICHT! (© PICS UNITED/Naam Fotograaf, zie veld 4 van de bestandsinfo 'credits')
ATTENTION: 
© Pics United. Reproduction/publication of this photo by any parties is only permitted after authorisation is sought and obtained from  PICS UNITED- THE NETHERLANDS 
The image is copyright to PICS UNITED or its associate photographers. Full name must be printed with the photo! (© PICS UNITED/Name Photographer, see field 4 of the File Info, 'credits") You may not publish, reproduce on either an electronic bulletin board, corporate intranet or the Internet, licence, sell or otherwise distribute the image(s) without a Licence to do so from PICS UNITED.

COHEZI BUSINESS

Uitdaging: Seat & Netwerk Experience

  • Komt het bij u wel eens voor dat u uw business-seats niet gevuld krijgt? Dat mensen afzeggen? Niet komen opdagen?
  • Heeft u een strategisch plan om uw business-seats in functie van uw doelstellingen in te zetten?
  • Kent u 'de mensen' die u uitnodigt ook echt?
  • Als u naar een netwerk-event gaat, gaat u dan altijd voorbereid naar dat event? Weet u wie er komt?
  • Is uw netwerk georganiseerd?
  • Zit u op Linked-In omdat het moet of heeft u een duidelijke strategie?

COHEZI BUSINESS

Oplossing: Community Experience Business Club

Een club van mensen die de ROX, de return on experience, willen laten groeien

Netwerking & Hospitality niet alleen omdat het leuk is, maar ook om doelstellingen te realiseren

Mensen leren kennen, van verkopen naar inkopen, genieten van hospitality en netwerking, doelstellingen realiseren, een georganiseerd netwerk, een duidelijke Linked-In strategie, ...

Meerwaarde creëren door een doordachte Seat & Netwerk Experience

Wedstrijdbezoek